Čo je to výfuková klapka?

Ako názov napovedá, jedná sa o klapku vo výfukovom ústrojenstve ktorá sa po stlačení diaľkového ovládača alebo podtlakom/ tlakom otvorí alebo uzavrie a tak umožní výfukovým plynom smerovanie priamo von z výfuku alebo cez časť systému bez tlmičov čo má za následok radikálnu zmenu zvuku. 

Množstvo automobiliek tento systém používa už desaťročia pri sériových autách uzatvorením časti výfuku napríklad pri studenom štarte. V posledných rokoch sa z toho stáva hit a užívatelia si tieto produkty inštalujú do svojich výfukových systémov svojpomocne. 

V ponuke zväčša figurujú elektrické klapky, ktoré sa otvárajú stlačením vypínača alebo tlačidla na ovládači. Modul klapky sa otvorí alebo uzavrie, čo spôsobuje zmenu zvuku. Nájdu sa u nás aj klapky podtlakové/ tlakové, ktoré sa otvárajú podľa tlaku/ podtlaku napríklad v saní. Nie všetky tieto klapky sa dajú regulovať manuálne a je možné ich nájsť v množstve sériových vozidiel (ako napr. BMW E36 328i)

Klapku je možné nainštalovať s krátkym vývodom priamo od bodu otvorenia medzi katalyzátor a prvý tlmič, čo má za následok výraznú zmenu vo zvuku. Nevýhodou však sú splodiny unikajúce uprostred vozidla.

Najideálnejší spôsob inštalácie je využitím separátnej vetvy potrubia, ktorá po otvorení klapky obchádza všetky tlmiče a vyúsťuje do koncových výstupov tlmiča. Takýmto spôsobom je možné docieliť čistý a prenikavý zvuk zachovaním funkčnosti koncoviek výfuku.

Pred zakúpením produktu je potrebné zvoliť správny priemer podľa priemeru výfukovej sústavy v oblasti predpokladanej inštalácie klapky.