PROJEKT IZUMI #7

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ FURT BOKEM

Ahoj, práve si sa dostal k projektu, ktorý možno práve z teba urobí driftera, ktorý dostane svojho drifťáka, stane sa členom tímu Furt Bokem a bude mať aj ďalšiu výbavu na jazdenie. Projekt IZUMI #7 vznikol hlavne na podporou Drift komunity nielen pre výhercov ale aj preto, aby sa DRIFT ako šport a skvelá zábava dostal aj medzi širšiu verejnosť a ukázal všetkým ako je toto odvetvie motošportu zábavné a skvelé. Navyše vďaka celému projektu podporíme nielen jedného z Vás ale aj jeden z inštitútou alebo jednotlivcov, ktorí nemajú život taký jednoduchý….

Sleduj YouTube sériu IZUMI 7 na kanáli Dj Lucky boy: https://www.youtube.com/ @DjLuckyboy/videos

O aké vozidlo pôjde?

Už čoskoro zistíš na kanáli Dj Lucky boy:  https://www.youtube.com/@DjLuckyboy/videos

Celý tento projekt prišiel z hlavy FurtBokem ale vďaka chalanom z www.race-shop.cz / www.millersoils.sk / www.carvertical.com/sk / www.foliaset.sk / Xbox / www.ahprofi.cz sme mohli posunúť celý projekt do takého levelu, ktorý v CZ/SK ešte nikto neurobil a sme na to hrdí!

Nevieš ešte driftovať?

To vôbec nevadí, pretože v rámci výhry ťa naučíme aj jazdiť, takže sa nemáš čoho báť….

Od koľkých rokov je možné sa zapojiť?

Do súťaže je možné sa zapojiť od 15+ rokov (pokiaľ vyhrá 15-17 ročný účastník, bude potrebný sprievod zákonného zástupcu. Po dovŕšení 18+ rokov je možné sa zapojiť bez zákonného zástupcu.)

Výherca vyhrá

▶️ Vozidlo E36 325i kompletne postavené na drift

▶️ Možnosť jazdiť v tíme FURT BOKEM

▶️ Výstroj na jazdenie RACES

▶️ Náradie AhProfi

▶️ Oleje Millers oil

▶️ Pneumatiky

Kompletne v hodnote 10 000€

Ako sa zapojíš do súťaže o E36 Izumi a vybavení k nemu?

Je to veľmi jednoduché….

1/ nakúp na jednom z týchto eshopov sa zľavovým kódom (viď nižšie) za minimálnu sumu objednávky 20€ (už po zľave so zľavovým kódom)

2/ do poznámky v košíku napíš IZUMI #7

2/ sleduj e-shop, na ktorom si nakúpil na instagrame (Napr. Nakúpil si na furtbokem.eu ▶️ sleduj ig @furtbokem_official)

3/ objednávku si musíš prevziať od dopravcu

4/ Si zapojený do SÚŤAŽE o E36 IZUMI v hodnote 10 000€

1. AKO SA PRIHLÁSIŤ / DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

V čase priebehu „súťaže“

Vykonaný nákup na jednom z e-shopov partnerov zapojených do tejto súťaže

A) www.furtbokem.eu

B) www.race-shop.cz

C) www.ahprofi.sk

D) www.millersoils.cz

E) www.carvertical.com

Nákup musí spĺňať tieto kritériá:

A)Vytvorenie a dokončenie objednávky so ZĽAVOVÝM kódom na jednom z partnerských e-shopov v minimálnej výške po zľave so zľavovým kódom 20€ s DPH + náklady na dopravu.

Na objednávku uplatníte ZĽAVOVÝ kupón podľa daného e-shopu:

ZĽAVOVÉ KUPÓNY:

www.furtbokem.eu ▶️ Zľavový kód: lucky10

www.race-shop.sk ▶️ Zľavový kód: souhrada09

www.ahprofi.sk ▶️ Zľavový kód: luckyboy09

www.millersoils.sk ▶️ Zľavový kód: luckyboy09

www.carvertical.sk ▶️ Zľavový kód: Lucky20

B) Do poznámky pri nákupe v košíku na vybranom eshope uvediete heslo „Izumi 7“ (nie je nutné zadať heslo Izumi 7 v e-shope carvertical, v tomto e-shope sa zapíše registrácia využitím zľavového kódu)

C) Prevezmite zásielku od prepravnej spoločnosti

D) Sledovanie partnera na instagrame. Podľa vykonania nákupu sledujete daný profil napr.▶️

Furt Bokom ▶️ https://instagram.com/furtbokem_official?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Raceshop ▶️ https://instagram.com/raceshopcz?igshid=YmMyMTA2M2Y=

AhProfi ▶️ https://instagram.com/ahprofi?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Millersoils ▶️ https://instagram.com/millersoilscz?igshid=YmMyMTA2M2Y=

CarVertical ▶️ https://instagram.com/carvertical_com?igshid=YmMyMTA2M2Y=

2. JE MOŽNÉ ZASLAŤ VIAC REGISTRÁCIÍ DO SÚŤAŽE?

A) Každý vykonaný nákup s kódom a sumou minimálne 20€ PO ZĽAVE je braný ako 1 registrácia do „súťaže“. Ak súťažiaci vytvorí viac objednávok, ktoré budú spĺňať nákup s kódom a poznámkou získava vyššiu šancu v žrebovaní.

B) LIMIT POČTU ZAPOJENIA JEDNÉHO UŽÍVATEĽA

NIE JE teda NIJAKO limitovaný. Zhromaždené osobné údaje sú používané iba v súlade so zásadami ochrany osobných údajov sponzora na adrese „partnera“. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si prečítali tieto oficiálne pravidlá súťaže, že im rozumiete a súhlasíte s ich dodržiavaním. Vaše zapojenie do „súťaže“ musí spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené vyššie, inak bude váš príspevok neplatný a nebude spôsobilý na vstup do súťaže. Všetci účastníci a príspevky podliehajú overeniu pred udelením ceny, rovnako ako spôsobilosť, vek a ďalšie nároky na informácie poskytnuté potenciálnym víťazom ceny. Potenciálny víťaz môže byť požiadaný, aby preukázal, že je oprávneným „Objednávky“. Neúplné alebo nesprávne doložené podklady bez kontaktných informácií sú neplatné a nebudú prijaté.

3. Zlosovanie „Izumi E36“ (ďalej len „Zlosovanie“)

je sponzorovaná spoločnosťou NoWhy production s.r.o. (ďalej len „sponzor“) a spravovaná spoločnosťou NoWhy production s.r.o., Inc. (ďalej len „správca“).

4. OBDOBIE žrebovanie začína 15. marca 2023 a končí 20. mája 2023 o 14:59:59. európskeho času v lokalite Česká republika ďalej („obdobie súťaže“).

5. SPÔSOBILOSŤ Všetci účastníci musia byť v čase vstupu do súťaže plnoletia alebo mať súhlas zákonného zástupcu vo svojej krajine/štáte/provincii bydliska; b) mať platnú formu identifikácie alebo dokument od zákonného zástupcu.

Osoby označené ako „blokované osoby“ alebo osoby, na ktoré sa vzťahujú stíhania určené štátnymi príslušníkmi nie sú oprávnené na účasť na tejto „súťaži“. Z možnosťou získať výhru sú vylúčené osoby, zamestnanci, zástupcovia skupiny FUTBOKEM, nesmú byť nijako spojení ani so žiadnou príslušnou alebo spolupracujúcou firmou „sponzora“. Do súťaže sa nemôžu zapojiť ani rodinní príslušníci. (definovaných ako rodičia, súrodenci, deti a manželia, bez ohľadu na to, kde žijú.)

Všetky informácie o nákupoch sa stávajú výhradným majetkom sponzora za účelom marketingu pre účastníkov. Všetky prihlášky musia „sponzor“ dostať počas vyššie uvedeného obdobia súťaže.

6. ŽREBOVANIE

Okolo 20. mája 2023 (ďalej len „Dátum žrebovania“) prebehne náhodné žrebovanie poverenou osobou. Bude žrebované zo všetkých správne vykonaných objednávok podľa pravidiel vyššie. Vybraný bude iba jeden finálny výherca. Pravdepodobnosť, že budete vybraní ako výherca na získanie ceny v tejto súťaži, bude závisieť od celkového počtu zapojených užívateľov a počtu zapojených nákupov. pravidlá viď vyššie.

7. Potenciálni výhercovia: Aby mohol byť vyhlásený víťaz

A) VYHLÁSENIE

Vyhlásenie bude prebiehať formou výberu, v prvom výbere budeme pomocou generátora náhodných čísel vyberať 30 účastníkov, ktorí spĺňajú všetky kritériá. Ďalej prebehne výber pomocou generátora náhodných čísel/alebo inej aplikácie 2. kolo výberu, v ktorom vyberieme 10 účastníkov z 2.kola. Potom z 10-tich účastníkov vyberieme výhercov.

B) VÝHERCOV

Získa celkovú výhru:

▶️ Vozidlo E36 325i kompletne postavené na drift

▶️ Možnosť jazdiť v tíme FURT BOKOM

▶️ Výstroj na jazdenie RACES

▶️ Náradie AhProfi

▶️ Oleje Millers oil

▶️ Pneumatiky

C) Výherca bude preškolený na používanie vozidla a ďalšími pravidlami s vozidlom a jeho používaním. Výherca NESMIE akokoľvek vozidlo predať ani rozpredať po dobu 2 rokov. Výherca bude povinný sa zúčastniť niekoľkých podujatí podľa dohovoru. Vozidlo musí po dobu 2 rokov zostať bez úprav na polepe. Ďalšie úpravy budú podľa dohovoru.

Ak bude chcieť výhercu vozidlo predať po 2 a viac rokoch. Bude prvé ponúknuté NoWhy Agency s.r.o

D) Kontaktovanie výhercu

Výherca bude informovaný/kontaktovaný maximálne dvakrát. Ak Potenciálny víťaz neodpovie do troch (3) kalendárnych dní od prvého pokusu zo strany Nowhy Agency s.r.o. bude informovaný potencionálny výherca druhýkrát a naposledy. Akonáhle sa výherca nepodarí skontaktovať druhýkrát bude výber zahájený opätovne z 10 finalistov.

Do troch (3) kalendárnych dní od skontaktovania výhercu Nowhy Agency s.r.o. dostane od výhercu všetky dokumenty o spôsobilosti a ďalšie dokumenty spojené s odovzdaním vozidla a výhry. Neposkytnutie/nedodanie všetkých dokumentov bude mať za následok prepadnutie ceny a možnosť vytvoriť nové zlosovanie so zapojených užívateľov.

E) HODNOTA výhry: Hodnota výhry bude v celkovej sume 10000€ za vozidlo + vybavenie podľa špecifikácie vyššie.

Vyplatenie ceny bude dohodnuté medzi sponzorom a víťazom po potvrdení statusu víťaza.

8. Dodatočné podmienky na výhru IZUMI 7

A) CENA SA UDEĽUJE „TAK, AKO JE“ A BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

B) Víťaz ceny preberá všetku zodpovednosť za akékoľvek zranenie alebo škody spôsobené s výhrou. Preberá tiež zodpovednosť za akúkoľvek duševnú alebo inú ujmu spojenú s výhrou a jej užívaním.

C) Prijatím ceny zbavuje víťaz NoWhy Agency s.r.o. všetky zodpovednosti a zodpovednosti za použitie ceny.

9. OSOBNÉ INFORMÁCIE

A) Vstupom do tejto súťaže súhlasí účastník so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov.

B) Prijatím ceny každý výherca súhlasí s tým, že NoWhy Agency s.r.o. použije jeho/jej meno, mesto/štát/provinciu bydliska, fotografiu, životopisné informácie, vyhlásenie, hlas a podobu v akejkoľvek reklame a propagácii, ktorú skupina Nohy Agency s.r.o. môže vykonávať v súvislosti so súťažou v akékoľvek médiá alebo formát, či už sú teraz známe alebo neskôr vzniknuté.

10. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

A) Výhra Ceny je podmienená splnením všetkých tu uvedených požiadaviek. Všetky príspevky a nároky na ceny podliehajú overeniu. Podanie dokladu o prihláške nepredstavuje doklad o prijatí. Účastníci súhlasia s tým, že sa budú riadiť týmito oficiálnymi pravidlami súťaže. Rozhodnutie NoWhy Agency s.r.o. budú konečná a záväzná vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Pokiaľ výherca urobí nepravdivé vyhlásenie v akomkoľvek vyššie uvedenom dokumente, bude musieť výherca bezodkladne vrátiť svoju cenu alebo jej peňažnú hodnotu spoločnosti NoWhy Agency s.r.o.. NoWhy Agency s.r.o. si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia diskvalifikovať každého jednotlivca, ktorý manipuluje alebo sa pokúša manipulovať s procesom registrácie alebo pravidlami súťaže.

VAROVANIE: AKÝKOĽVEK POKUS ÚČASTNÍKA ALEBO AKEJKOĽVEK INÉ OSOBY ZÁMERNE POŠKODIŤ AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY SPOJENÉ S TÚTO, SPOJENÉ S TÚTO OKAMAŽITE PODLIEHAŤ ROKOVANIU PRÁVNEHO ZÁSTUPCU.

11. RIEŠENIE SPOROV

Účastník súhlasí s tým, že akýkoľvek nárok alebo spor zo zákona alebo spravodlivosti, ktorý vznikol alebo môže vzniknúť v súvislosti so súťažou, oficiálnymi pravidlami alebo zásadami ochrany osobných údajov sponzora a/alebo správcu, bude vyriešený v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto časti Riešenie sporov. Prečítajte si prosím pozorne túto časť. Účastník súhlasí s tým, že kedykoľvek budete mať nesúhlas so správcom alebo sponzorom vyplývajúci zo súťaže, oficiálnych pravidiel alebo zásad ochrany osobných údajov sponzora a/alebo správcu, alebo s nimi spojený alebo s nimi akokoľvek súvisiace, zašlite písomné oznámenie. Účastník súhlasí s tým, že požiadavky tejto časti riešenia sporov sa budú vzťahovať aj na nezhody, ktoré mohli vzniknúť predtým, ako účastník prijal tieto oficiálne pravidlá alebo zásady ochrany osobných údajov sponzora a/alebo správcu. Účastník musí zaslať písomne ​​na nasledujúcu adresu (Bystré 909 Frenštát pod Radhoštěm). Účastník súhlasí s tým, že do 10 pracovných dní po tom, čo účastník odošle list, nepodnikne žiadne právne kroky, vrátane podania žaloby alebo žiadosti o rozhodcovské konanie. Ak nesúhlas uvedený v liste nebude vyriešený k spokojnosti do 10 pracovných dní po jej obdržaní.

Ďalšie príspevky na blogu

Demoličné derby

Celebrity v priamom súboji na závodnej trati? To musíš vidieť!
Čítať viac
Downpipe a náhrada DPF

Aké výhody má inštalácia downpipe a odstránenie DPF alebo katalyzátora?
Čítať viac
Race-shop v Taliansku

Slnkom zaliate Gatteo Mare v Taliansku. 
Čítať viac
Karbónové sanie EVENTURI

Inštalácia karbónového sania EVENTURI do BMW F90 M5 COMPETITION LCI.
Čítať viac
INŠTALÁCIA ŠPORTOVÉHO VOLANTU

Ako nainštalovať športový volant? Čo je všetko potrebné a aké sú výhody? Viac v blogu..
Čítať viac
MEET & GREET RACE-SHOP

TO ČO BOLO?! 
Čítať viac
Kalendár motoršportových akcií 2023

Automobilové a iné adrenalínom nabité podujatia roka 2023 na ktorých nesmiete chýbať. 
Čítať viac
PROJEKT IZUMI #7

VYHRAJ DRIFT AUTO
Čítať viac
Ako to vyzerá za bránami predajne? Backstage z RACESHOPu.

DJ Lucky Boy odhalil ako to u nás funguje a dostal sa s kamerou tam, kam ešte nikto iný. 
Čítať viac

Zdieľať

Komentáre (0)

V tejto chvíli bez komentárov

Nový komentár

Kategórie Výrobcovia

Loading...